Wpisy oznaczone tagiem bezpieczeństwoUbezpieczenia

Ubezpieczenia W tym celu powołano odpowiednią instytucję o nazwie Re construction Finance Corporation. Wprowadzono również ogólnokrajową instytucję gwarantującą depozyty o nazwie Federalna Korporacja ds. Ubezpieczeń depozytów a także zwiększono masę pieniądza w operacjach otwartego rynku. Wprowadzono także większe limity zadłużania się banków komercyjnych w Systemie Rezerwy Federalnej. Według Keynesistów w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku wśród inwestorów panował duży pesymizm. Stopa zysku wydawała im się bardzo niska, w wyniku czego niezbyt chętnie podejmowali nowe inwestycje. W latach 1929-1933 inwestycje prywatne zmniejszyły się o 85%. W tej sytuacji nawet gdyby za sprawą Systemu Rezerwy Federalnej ilość pieniądza w gospodarce zwiększyła się inwestycje i tak by nie wzrosły. Produkt, co potwierdza neoklasyczna teoria neutralności pieniądza nie reaguje na wzrost zasobu pieniądza. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? W takiej sytuacji jedynym wyjściem wydawało się zwiększenie popytu prywatnego poprzez zwiększenie wydatków rządowych. Inaczej sprawę widzą monetaryści. Według nich winę za kryzys ponosi System Rezerwy Federalnej ponieważ dopuścił on do upadłości zbyt wielu banków w latach 1930-1933. Poprzez upadek ponad 9000 banków drastycznie zmniejszyła się podaż pieniądza. Brak pieniądza w gospodarce spowodował wzrost jego ceny. Stopy procentowe poszły w górę, kredyt stał się droższy a inwestycje uległy zmniejszeniu. Spadła stopa zysku spowodowana zmniejszeniem się produktu. Wtedy wystąpił podkreślany przez keynesistów czynnik a mianowicie zmniejszanie się inwestycji prywatnych i produktu. W przypadku interpretacji monetarystycznej występuje „keynesowski mechanizm transmisji impulsów pieniężnych na sferę realną gospodarki, w którym kluczową rolę odgrywa stopa procentowa.