Wpisy oznaczone tagiem definicja



Jak definiować rodzinę?

Jak definiować rodzinę? Rodzina bardzo często rozumiana jest jako instytucja społeczna, która jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz wielu innych dziedzin nauki i praktyki, a więc wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej charakter. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Prawny charakter rodziny określają definicje zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 19 listopada 1990 roku : „Art. 4.1. przez członków rodziny (rodzinę) rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym”. Rodzina jako podstawowa instytucja społeczna, o trwałej strukturze, opartej na określonych wzorach zachowań zaspokajające podstawowe potrzeby. Jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju człowieka. Dla małego dziecka dom rodzinny jest jedyną instytucją, czuwającą nad jego emocjami i doświadczeniami. Instytucja, którą nazywamy rodziną spełnia te zadania, jest naturalnym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi osobowości jej członków. Specyficzny układ stosunków między osobami różnej płci, sprzyja wzajemnej pomocy i opiece rodzicielskiej, dzieląc odpowiedzialność za siebie i potomstwo. Każda rodzina wyznaje swój własny systemie wartości, utworzony, akceptowany i podtrzymywany przez jej członków. Należy podkreślić, iż prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na odpowiednio funkcjonującej rzeszy rodzin. Pary zawierające związki małżeńskie decydują się (w większości) na powiększenie rodziny, z czym, niewątpliwie, związany jest proces socjalizacyjny młodego człowieka, opierający się na dwóch aspektach.