Dochody i nierówności

Dochody i nierówności Najnowsze analizy wskazują, że dochody, a także nierówności płac ostro wzrosły w większości krajów OECD w ciągu ostatnich trzech dekad. Ciągle utrzymują się znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w osiąganych dochodach. Ponadto w krajach tradycyjnie posiadających małe nierówności w dochodach takich jak kraje skandynawskie oraz środkowoeuropejskie, nierówności znacznie wzrosły po 2000 roku, chociaż nadal był to poziom niższy od średniej krajów OECD. Dla porównania, w niektórych krajach tradycyjnie posiadających duże nierówności takiej jak Grecja czy Turcja, wskaźnik ten spadł w ostatnich latach. Raport OECD temu stanu rzeczy przypisuje globalizacji, rozwoju technologicznemu oraz zmianom w rozwoju politycznym oraz instytucjonalnym. Średnia stopa ubóstwa zwiększyła się także dla 21 krajów OECD w Unii Europejskiej. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ubóstwa zmniejszył się między 2008, a 2010 rokiem o 0,2 punktu procentowego. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Jednakże takie zmiany poziomu stopy ubóstwa powinny być traktowane z ostrożnością, ze względu na fakt, że próg ubóstwa jest związany z ogólnym poziomem dochodów, które mogą wahać się na przestrzeni lat. Trendy w powiększającym się ubóstwie obrazują negatywny wpływ kryzysu, ze znacznym wzrostem w wielu krajach pomiędzy 2007, a 2010 rokiem, szczególnie na Słowacji, w Hiszpanii i Szwecji. Zmiany w trendach nierówności i ubóstwa w różnych państwach członkowskich UE, można częściowo wytłumaczyć czynnikami takimi jak zmiany na rynku pracy, wydatki na ochronę socjalną, a także inne polityki oraz zabiegi instytucjonalne. Znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy w czasach kryzysowych, przyczyniło się silnie do rosnącej nierówności i spadku cen, ale działania instytucjonalne i mające na celu poprawę odporności rynku pracy na turbulencje, odegrały ważną rolę w ograniczeniu społecznych skutków początkowego wstrząsu gospodarczego.