Duża nadpłynność

Duża nadpłynność W wyniku dużej nadpłynności w systemie bankowym NBP postanowił wykorzystać przewidzianą w prawie bankowym możliwość ustalania pułapów oprocentowania kredytów oraz ustalał oprocentowanie minimalne niektórych rodzajów depozytów. NBP podejmował też próby o charakterze nieformalnym które miały nakłonić banki do zaostrzenia polityki kredytowej. Takim działaniem było chociażby spotkanie na forum Rady Banków. Rada mogła zalecać podejmowanie pewnych kroków. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Akcja kredytowa prowadzona przez banki państwowe była kontrolowana przez wytyczne, które te banki otrzymywały. W prawie bankowym istniała możliwość tymczasowego ograniczania wartości udzielanych kredytów a ich pułapy były ustalane kwartalnie do 1992 roku poprzez zarządzenie prezesa NBP. Dotyczyły one tylko i wyłącznie banków państwowych. NBP od roku 1993 skończył definitywnie ze stosowaniem instrumentów administracyjnych. Na początku transformacji stosowane były zachęty do zwiększania akcji kredytowych wobec prywatnych podmiotów gospodarczych. Jeżeli chodzi o banki spółdzielcze zaszły spore istotne zmiany. Nie wszyscy spółdzielcy byli z nich zadowoleni. Dnia 20 stycznia 1990 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Z chwilą wejścia tej ustawy w życie czyli 7 lutego 1990 roku zostały postawione w stan likwidacji związki spółdzielcze. Do lipca 1991 roku zostały zawieszone przepisy prawa spółdzielczego odnośnie tworzenia związków spółdzielczych oraz lustracji. Ta decyzja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Naczelną Radę Spółdzielczą. Trybunał uznał w lutym 1991 roku likwidację związków spółdzielczych za zgodną z konstytucją. Zostało tym samym przywrócone prawo do dobrowolnego zrzeszania się w związki.