Wpisy oznaczone tagiem formuTrzy główne formy

Trzy główne formy Wyróżniono w niej trzy główne formy: akcjonariat pracowniczy, prywatyzacja likwidacyjna i kapitałowa. Proces transformacji przyczynił się do powstania większej niż dotychczas liczby działających podmiotów gospodarczych z kapitałem prywatnym. Powoli sektor prywatny zaczynał odgrywać coraz to większą rolę w tworzeniu PKB – wzrosła ona ponad dwukrotnie. Za bardzo dynamicznym rozwojem sektora prywatnego przemawia fakt, że wzrósł udział tego sektora w produkcji sprzedanej i zmniejszył się przyrost udziału w zatrudnieniu. Rentowność sektora prywatnego do 1995 roku była wyższa od rentowności sektora publicznego. Narodowy Bank Polski wspierał rozwój sektora prywatnego poprzez udzielanie poręczeń bankom komercyjnym na udzielane kredyty dla sektora prywatnego. Maksymalny kredyt jaki wtedy udzielono w ten sposób wynosił 2 mld starych złotych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Narodowy Bank Polski poręczał 60% różnicy pomiędzy kwotą samego kredytu a zabezpieczeniem klienta. Działanie to miało na celu zwiększenie roli sektora prywatnego. Zmiany struktury produkcji zostały wymuszone przez zmiany własnościowe i rozwój nowych dziedzin gospodarki. Przemysł ciężki nie był już tak ważny jak w latach wcześniejszych. Jego kosztem zyskały inne gałęzie. Zostało ograniczone wsparcie państwa dla przemysłu zbrojeniowego. Zaczęły pojawiać się również problemy w innych państwowych przedsiębiorstwach. Ich struktura była nie przygotowana do funkcjonowania w nowych czasach. Nie mogły sprostać zgłaszanemu popytowi wewnętrznemu. Rynki eksportowe głównie byłego RWPG nie mogły przyjąć tej podaży. Po transformacji zmieniły się kierunki polskiego eksportu który wzrósł ok. 2 razy w porównaniu z importem który wzrósł ok. 4 razy.