Wpisy oznaczone tagiem geografiaBanki regionalne

Banki regionalne W ustawie która została przyjęta został wykorzystany model struktury trójszczeblowej. Został ograniczony geograficzny obszar działania banków spółdzielczych do gminy w której znajduje się jego siedziba. Banki regionalne będąc akcjonariuszami banków spółdzielczych będą przez nie koordynowane. Aby zapewnić koordynację współpracy oraz wzajemną pomoc w prowadzeniu działalności statutowej banki spółdzielcze powinny posiadać umowę zrzeszenia z bankiem który utworzyły. Tak mogą spędzić czas wolny, to dla nich rozrywka. Dzięki zgodzie prezesa NBP pełnił on funkcję banku regionalnego, który z kolei mógł wykonywać czynności nadzoru bankowego w takim zakresie w jakim został upoważniony przez władze nadzorcze. Kontrolę nad całą trójszczeblową struktura sprawował bank krajowy, który wykonywał funkcje które nie konkurowały z bankami regionalnymi i były prowadzone w zgodzie z interesem krajowej grupy banków spółdzielczych. Odpowiedzialność solidarna stała się bardzo ważną kwestią wśród banków spółdzielczych bowiem w ustawie było zapisane, że „płynność płatnicza każdego uczestnika zrzeszenia regionalnego jest gwarantowana przez pozostałych uczestników”. Zapisany również w ustawie był terminarz tworzenia struktury trójszczeblowej, niestety nie zostały one w pełni zrealizowane. Był to bardzo podobny mechanizm do tego stosowanego w Niemczech. Inne banki niezależne dostały możliwość wyboru. Mogły albo wejść w strukturę trójszczeblową dzięki czemu korzystały by z obligacji restrukturyzacyjnych albo pozostać poza strukturą co wiązało się z utratą wsparcia finansowego. Na przystąpienie do struktury zdecydował się tylko jeden bank GBW S.A. przyczyną tego stanu rzeczy była zła kondycja ekonomiczno – finansowa banków w niej zrzeszonych.