Wpisy oznaczone tagiem gospodarkaZmiany systemowe w gospodarce

Zmiany systemowe w gospodarce Zmiany systemowe w polskiej gospodarce oraz jej bardzo głęboka restrukturyzacja miały znaczący wpływ na zmiany tradycjonalnego podchodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie rynkowej gospodarki, miało przede wszystkim swoje odbicie oczywiście w bankowości. Bardzo gruntowna reorganizacja bankowych systemów w Polsce spowodowała ogromny rozwój aparatu bankowego. Przede wszystkim zostały zmienione prawne regulacje, mające na celu zależności pomiędzy bankami oraz gospodarczymi jednostkami. Zlikwidowano oczywiście monopol poniektórych banków, który gwarantował im na prowadzenie poszczególnych operacji wyłączność. To niezwykła rozrywka, ale jaki wpływ ma czas wolny? Ogrom usług, które świadczone są przez banki oraz bogate zróżnicowanie warunków, które zostają oferowane znacząco się poszerzyły. Klienci uzyskali przede wszystkim prawo wyboru jak i mogli korzystać równolegle z usług wielu banków. Tak, więc spośród znaczącej ilości zadań bankowych, kredytowanie jest najważniejszą i najtrudniejsza działalnością. Działalność kredytowa niesie ze sobą przeważnie ryzyko, które jest oczywiście nie do uniknięcia, jeżeli w momencie podejmowania decyzji przez bank nie dysponuje on pełną, wiarygodną i przede wszystkim pewną informacją. Nie zawsze również można trafnie przewidzieć dalszy rozwój różnych wydarzeń. Niestety nie da się wykluczyć błędów w informacji czy ich interpretacji. Bardzo istotnym elementem ryzyka bankowego to niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego, przy bardzo złej koniunkturze ryzyko kredytowe bardzo wzrasta. Działalność kredytowa musi być kontrolowana, pod kątem dokładnej analizy ryzyka bankowego jak i stworzenia odpowiedniego systemu jego monitorowania.

Kryzys gospodarczy a pieniądz

Kryzys gospodarczy a pieniądz Problem kryzysów bankowych pojawił się z chwilą powstania banków czyli ok. XII wieku. Za miejsce ich powstania uważa się Włochy. Pierwszy kryzys którego zapiski odkryli historycy szacuje się jednak na okres starożytności a dokładniej na 33 rok n.e. Wówczas to w wyniku buntu niewolników, zatonięcia kilku statków a także zarazy upadło kilka domów bankowych w Rzymie. Kryzys został rozwiązany przez Cesarza Tyberiusza poprzez przekazanie środków państwowych odpowiedzialnym bankierom i części dłużników, ograniczenie wydatków państwa a także anulowanie części odsetek. Poprzez te działania większość domów bankowych poprawiła swoją sytuację. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Pierwszy bank komercyjny a dokładniej instytucja na jego wzór powstał w Wenecji w roku 1135. Podobnych instytucji do XV wieku powstało jeszcze kilka między innymi w Barcelonie, Genui czy Florencji. Część z nich przeszła kłopoty finansowe które doprowadziły do ich likwidacji. Pierwszy z nich upadł w roku 1520 we Florencji. Możemy dzięki tym przykładom stwierdzić, iż upadłość banku nie jest niczym nowym ale zmieniło się znaczenie takiego upadku dla gospodarki. Bank Anglii po raz pierwszy pod koniec XVII wieku wprowadził rezerwę obowiązkową. Miała ona zapewnić płynność bankom czyli ograniczyć możliwość utraty zdolności do regulowania zobowiązań wobec klientów banku. Historia pokazuje, że kryzysy bankowe mające miejsce przed Wielkim Kryzysem wynikały z znacznej mierze z nieuporządkowania kwestii związanych z emisją pieniądza. Banki posiadały pełną swobodę emisji banknotów. Skończyło się to w momencie podjęcia przez władze państwowe decyzji o monopolizacji tej funkcji. Czasy te określane są mianem wolnej bankowości. Duże znaczenie w tamtym czasie miała reputacja banku.

Przemysł

Przemysł Kartelizacji w przemyśle poddało się 1934 roku 27,3% spółek akcyjnych które dysponowały 65,6% kapitału akcyjnego w Polsce. Dotyczyła ona więc przedsiębiorstw największych. Niektóre kartele takie jak Ogólnopolska Konwencja Węglowa, Syndykat Polskich Hut Żelaza oraz Kartel Banku Cukrownictwa miały pod swoją kontrolą prawie całą wytwórczość krajową. I mogły one wpływać na ceny zbytu swych wyrobów. W niektórych przypadkach np.: cement i cukier, pozwoliło to kartelom podnieść ceny. Sytuacja ta prowadziła do skurczenia się rynku wyrobów przemysłowych przy niekontrolowanym przez rolników spadku cen artykułów rolnych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Oba rodzaje kryzysów zarówno rolny jak i przemysłowy spowodował zmniejszenie zaufania do banków a co za tym idzie lokat kapitałowych w Polsce. Rezultatu nie trudno się domyśleć. Nastąpiło nagłe wycofywanie obcych wkładów bankowych, pożyczek, procentów czy dywidend a także wycofanie się udziału kapitału obcego w przedsiębiorstwach Polskich. W 1931 roku z polskich banków wycofano 200 mln zł środków zagranicznych czyli 1/9 sum obrotowych. W całym okresie kryzysu kwota wywiezionych z Polski zysków i wkładów obcych sięgnęła zawrotnej sumy 2,5 mld zł. Tyle mniej więcej wynosi budżet państwa polskiego. Została przez te wydarzenia pogorszona sytuacja finansowa Polski. Zapasy złota uległy zmniejszeniu z 621 mln zł w 1928 roku do 444 mln zł w 1935 roku. Zapasy walut obcych natomiast zmniejszyły się odpowiednio z 714 mln do 27 mln Polski handel zagraniczny odczuł załamanie koniunktury światowej. O ponad 2/3 zmalały obroty handlowe Polski osiągając poziom najniższy od 1934 roku. Na skutek ograniczonych rynków zbytów na polskie towary musiały one być sprzedawane za granicę po obniżonych cenach a nawet poniżej kosztów produkcji. Ceny na te towary były wyrównywane na rynku wewnętrznym poprzez ich podwyżkę.