Wpisy oznaczone tagiem kartelPrzemysł

Przemysł Kartelizacji w przemyśle poddało się 1934 roku 27,3% spółek akcyjnych które dysponowały 65,6% kapitału akcyjnego w Polsce. Dotyczyła ona więc przedsiębiorstw największych. Niektóre kartele takie jak Ogólnopolska Konwencja Węglowa, Syndykat Polskich Hut Żelaza oraz Kartel Banku Cukrownictwa miały pod swoją kontrolą prawie całą wytwórczość krajową. I mogły one wpływać na ceny zbytu swych wyrobów. W niektórych przypadkach np.: cement i cukier, pozwoliło to kartelom podnieść ceny. Sytuacja ta prowadziła do skurczenia się rynku wyrobów przemysłowych przy niekontrolowanym przez rolników spadku cen artykułów rolnych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Oba rodzaje kryzysów zarówno rolny jak i przemysłowy spowodował zmniejszenie zaufania do banków a co za tym idzie lokat kapitałowych w Polsce. Rezultatu nie trudno się domyśleć. Nastąpiło nagłe wycofywanie obcych wkładów bankowych, pożyczek, procentów czy dywidend a także wycofanie się udziału kapitału obcego w przedsiębiorstwach Polskich. W 1931 roku z polskich banków wycofano 200 mln zł środków zagranicznych czyli 1/9 sum obrotowych. W całym okresie kryzysu kwota wywiezionych z Polski zysków i wkładów obcych sięgnęła zawrotnej sumy 2,5 mld zł. Tyle mniej więcej wynosi budżet państwa polskiego. Została przez te wydarzenia pogorszona sytuacja finansowa Polski. Zapasy złota uległy zmniejszeniu z 621 mln zł w 1928 roku do 444 mln zł w 1935 roku. Zapasy walut obcych natomiast zmniejszyły się odpowiednio z 714 mln do 27 mln Polski handel zagraniczny odczuł załamanie koniunktury światowej. O ponad 2/3 zmalały obroty handlowe Polski osiągając poziom najniższy od 1934 roku. Na skutek ograniczonych rynków zbytów na polskie towary musiały one być sprzedawane za granicę po obniżonych cenach a nawet poniżej kosztów produkcji. Ceny na te towary były wyrównywane na rynku wewnętrznym poprzez ich podwyżkę.