Koszty produkcji

Koszty produkcji Najdotkliwszym z dotychczasowych załamań gospodarki kapitalistycznej był kryzys gospodarczy który rozpoczął się pod koniec 1929 roku. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Został on poprzedzony pewnymi niepokojącymi objawami częściowego pogarszania się koniunktury w tym wypadku spadek cen hurtowych, narastające zapasy towarów, zmniejszenie emisji akcji oraz spadek ich kursów a także ograniczenie rozmiarów produkcji. Kryzys gospodarczy w całej pełni wystąpił w roku 1930 w większości państw nie pomijając Polski. Rolnictwo odczuło go poprzez spadek cen artykułów produkowanych i sprzedawanych na wsi. Sama produkcja rolna wykazała niewielki wzrost. W latach 1927-1931 zbierano w Polsce średnio 1,9 mln t żyta oraz 29,3 mln t ziemniaków natomiast w 1933 roku liczby te wyglądały następująco – 2,2 mln t pszenicy, 7,0 mln t żyta oraz 28,3 mln t ziemniaków. W następnym roku liczby te były jeszcze większe ale tylko dzięki zwiększeniu powierzchni upraw. Dla porównania w 1929 roku pod uprawą znajdowało się 16,5 mln ha a w 1935 roku 17,2 mln ha. Dobrym wynikom polskiej produkcji rolnej towarzyszył spadek cen. Ceny podstawowych produktów rolnych spadły średnio o 2/3. Był to efekt zmniejszania się popytu efektywnego w miastach. Producenci żywności których można liczyć w milionach reagowali na spadek cen zwiększeniem dostaw rynkowych kosztem produkcji własnej. Pogarszała się tym samym dysproporcja między popytem a podażą doprowadzając do dalszego obniżania cen. Okazał się to jednak jedyny sposób na uzyskanie środków na zakup niezbędnych wyrobów przemysłowych a także częściową choćby spłatę podatków oraz długów związanych nabywaniem ziemi w ramach reformy rolnej.