Wpisy oznaczone tagiem krajowyProdukt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Został ustalony sztywny kurs złotego do dolara na poziomie 9500zł. Rok 1991 przyniósł dewaluację złotego którego kurs został powiązany z koszykiem walut, następnie w październiku zrezygnowano całkowicie ze sztywnego kursu walutowego. Zastąpił go „system pełzającej dewaluacji” względem koszyka walut. Miało to zapewnić stabilność realnego kursu walutowego. W maju 1995 roku wcześniej wymieniony system zastąpiono nowym systemem „pełzającego pasma”. Program Balcerowicza który miał przyczynić się do ustabilizowania sytuacji spowodował duże koszta społeczne. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Bezrobocie wzrastało i spadały realne dochody. Ogólnie cały plan należy ocenić pozytywnie. Na początku transformacji nastąpiło załamanie po czym nastąpił silny wzrost gospodarczy który od 1994 roku utrzymywał się do końca kryzysu na poziomie 4%. Jego największa wartość to 6,96%. Od roku 1998 doszło do osłabienia wzrostu gospodarczego. W porównaniu z innymi krajami uznawanymi za liderów transformacji – Słowenia, Węgry, Czechy – inflacja w Polsce kształtowała się korzystnie. Jedynie w roku 1993 była ona wyższa od inflacji w trzech wymienionych wcześniej krajach. Inflacja na Węgrzech była wyższa od polskiej. Żeby móc powrócić do gospodarki rynkowej trzeba było pobudzić do działania sektor prywatny. W grudniu 1988 roku została uchwalona ustawa o działalności gospodarczej umożliwiając osobom fizycznym podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej poza określonymi sferami koncesjonowanymi. W następnej kolejności została uchwalona ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.