Wpisy oznaczone tagiem krajTransformacja ogólna

Transformacja ogólna W warunkach transformacji banki spółdzielcze i spółdzielnie zostały pozostawione samym sobie poprzez likwidację krajowych i regionalnych struktur spółdzielczych. BGŻ w wyniku wprowadzonych zmian w ustawodawstwie przestał pełnić obowiązki związku spółdzielczego. Mogły z nim być jednak zawierane przez banki spółdzielcze umowy cywilnoprawne dotyczące współpracy. Z takiej możliwości skorzystało 95% banków spółdzielczych. Przez prezesa NBP BGŻ otrzymał z dniem 1 marca 1990 roku uprawnienie do wykonywania czynności nadzoru bankowego wobec banków spółdzielczych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Takie współdziałanie banków spółdzielczych oraz BGŻ było ograniczone. Banki spółdzielcze zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe stały się bankami uniwersalnymi i nie miały ograniczeń odnośnie obszaru ich działania. Inna kwestia którą jaką były stosunki kredytowe uregulowana została ustawą z dnia 28 grudnia 1989 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku. Ustawa była dążeniem do odcięcia się od preferencji które uznawał system gospodarki centralnie planowanej. Uchyliła ona nałożone na banki obowiązki odnośnie zapewnienia preferencji i uprzywilejowania w: dostępie do kredytów , oprocentowaniu kredytów oraz warunków ich spłaty. Spotykamy się tutaj z pojęciem kredyty preferencyjne które należy rozumieć jako kredyty na budownictwo mieszkaniowe, działalność w zakresie produkcji rolnej, na zagospodarowanie, dla młodych małżeństw a także dla inwalidów na zakup potrzebnego im sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby biorące kredyt z którymi negocjowano warunki umowy kredytowej zostali zobligowani do zapłacenia w roku 1990 40% odsetek naliczonych według nowych stawek. Pozostałe 60% odsetek zostało dopisane do zadłużenia kredytobiorcy. Były jednak możliwe ustępstwa od tak ustalonych proporcji i kredytobiorcy mogli z budżetu państwa uzyskać pomoc w spłacie odsetek bądź części zadłużenia.