Wpisy oznaczone tagiem krótkoterminoweDepozyty krótkoterminowe

Depozyty krótkoterminowe Depozyty krótkoterminowe świadczą o tym, że bank jest w każdej chwili zdolny do wypłaty i nie wiąże się z tym żadne ryzyko niewypłacalności. Natomiast długoterminowe pożyczki zapewniają odpowiednią płynność dłużnikom banków komercyjnych. Udzielenie kredytu czy pożyczki to główny pieniężny obszar działania banku. Ma on bardzo duże znaczenie dla całej narodowej gospodarki . Jednak banki muszą się liczyć z dużym ryzykiem związanym z działalnością kredytową, dlatego też, kredyt udzielony przez bank ma pułap do określonej wysokości. To niezwykła rozrywka, ale jaki wpływ ma czas wolny? Czynności bankowe są niestety często definiowane jako operacje bankowe – co jest oczywiście niepoprawne, ponieważ nie każda czynność bankowa ma jednoznaczny charakter operacji. Dlatego, więc operacje bankowe określamy jako umowne stosunki pomiędzy bankiem a klientem. Bank oferuje swoje różnorodne usługi, tak aby zaspokoić finansowe potrzeby, propozycje klienta, zapewnić bezpieczeństwo pieniądzom, natomiast klient jest tzw. usługobiorcą – czyli analizuje wszystkie usługi, które bank mu przedstawił i wybiera dla siebie najkorzystniejszą, zapewniając również bankowi maksymalizację oczywiście zysków. Takie operacje połączone są z różnorodnymi i określonymi świadczeniami, dla dobra klienta lub banku. Ryzyko towarzyszy bardzo wielu aspektom życia człowieka. Można powiedzieć, że jest to zjawisko powszechne, ale zarazem skomplikowane, stąd trudno jest je interpretować, czy klasyfikować. W różnorodnych dyscyplinach nauki ryzyko jako owy przedmiot badań jest odmiennie traktowane.