Kryzys bankowy

Kryzys bankowy Kryzys bankowy jest sytuacją w której duża część sektora bankowego traci bezpieczeństwo. Głównym symptomem kryzysu jest wzrost zagrożonych należności i powstanie strat w sektorze bankowym. Inna definicja mówi, iż kryzysem bankowym określa się „rzeczywisty i potencjalny run na banki bądź ich upadłości, które powodują zawieszenie regulowania zobowiązań przez banki względnie wymagają od rządu udzielenia pomocy na dużą skalę, aby tego uniknąć”. Jeszcze inna definicja mówi, że „kryzys bankowy to sytuacja cechująca się runem na banki, upadkami instytucji finansowych bądź masową interwencją rządu a także szerokim zachwianiem bezpieczeństwa innych instytucji”. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Najważniejsza jest wypłacalność banku która istnieje wtedy, kiedy wartość rynkowa aktywów banku jest większa od jego zobowiązań. Samo bezpieczeństwo systemu babkowego można określić jako „zdolność sektora bankowego do dokonywania operacji bankowych bez żadnych istotnych przeszkód oraz pełnienia funkcji pośrednika finansowego”. Taka zdolność występuje wtedy kiedy większość banków jest bezpieczna. Bezpieczeństwo systemu bankowego jest z kolei utożsamiane z jego stabilnością. Mianem stabilności możemy nazwać taką sytuację w której występuje brak takich ruchów cen które powodują straty. Stabilność finansowa wymaga od banków, że będą one regulowały na bieżąco swoje zobowiązania i nie będą korzystały z pomocy z zewnątrz.