Wpisy oznaczone tagiem kształcenieKształtowanie się tożsamości

Kształtowanie się tożsamości Proces kształtowania się tożsamości u dzieci w okresie przedszkolnym, zaczyna się wtedy gdy, dziecko ma poczucie siebie jako odrębnej istoty oraz poczucie intencjonalności swoich działań. Uczy się własnych wzorców zachowania i relacji na nie innych osób oraz rozróżniania wyrazów twarzy i postaw ciała, różnicowania podstawowych emocji, identyfikowania ich jako bezpieczne, komfortowe lub zagrażające i niebezpieczne. Rozróżnia aprobatę od dezaprobaty, akceptację od odrzucenia. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Dojrzałość układu nerwowego sprawia, że dziecko umie przyswajać złożone wzory zachowań społecznych, uczy się języka. Zaczyna tworzyć wewnętrzną wizję świata. Dziecko zaczyna przekładać impulsy na obrazy, co dzieje się dzięki zabawom i zachętom dorosłych do wyrażania własnych stanów, odczuć i potrzeb. Dziecko tworzy również wewnętrzny obraz samego siebie, które na różne sposoby organizuje wewnętrzny świat. W tym okresie dziecko uczy się również dzielić doświadczenia na świadome i nieuświadamianie, w czym biorą udział mechanizmy obronne. Około czwartego roku życia kształtuje się indywidualne myślenie dziecka. Dziecko poznaje świat szerszy niż jego rodzina, do myślenia włącza informacje z przedszkola, podwórka, z mediów. Odkrywa nowe możliwości, konfrontuje się z własnymi ograniczeniami, bada rzeczywistość. Uwaga dzieci charakteryzuje się dużą mimowolnością, dzieci skupiają ją w sposób dowolny i na bardzo krótki okres. Zapamiętywanie jest również mimowolne, a postrzeganie i rozumowanie globalne. Myślenie ma charakter konkretno-wyobrażeniowy, a dziecko posługuje się małą ilością pojęć abstrakcyjnych.