Wpisy oznaczone tagiem naciskTendencja klientów

Tendencja klientów W drugiej połowie września zmieniła się tendencja wśród klientów – zmniejszył się nacisk klientów na większe banki a zwiększył na mniejsze. Nie było w tym nic dziwnego ponieważ pomoc rządowa ograniczała się tylko do większych banków. Zrodziła się plotka, która mówiła o tym, że rząd zdecydował o poddaniu wszystkich banków kurateli rządowej. Owa plotka została przez rząd zdementowana. Plotki miały na celu wyrównanie szans i było na rękę mniejszym bankom. Inna plotka rozpowszechniana przez znane dzienniki głosiła, że banki uzyskaną pomoc przeznaczają na zakup dolarów. Sytuacja ulegała powoli zmianie i strefa kryzysu przeniosła się. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Poprawie uległa sytuacja w Warszawie i we Lwowie, natomiast nieco pogorszyła w Poznaniu i Krakowie. Grabski postanowił uspokoić trochę sytuację w Krakowie poprzez przyjęcie delegacji tamtejszych bankierów dnia 23 września. Do Grabskiego udał się też prezes poznańskiego Banku Przemysłowców S.A. Kazimierz Bajoński, uzyskawszy zapewnienie pomocy i przybycie komisarza rządowego. Zabezpieczony w ten sposób Bank Przemysłowców przejściowo zawiesił wypłaty. Ostatnia dekada września przyniosła jeszcze kilka zaskakujących wydarzeń. Między innymi samobójstwo popełnił pracownik Uniwersytetu Warszawskiego po tym jak zdeponował swoje pieniądze w BdHP i ich nie odzyskał. Dnia 26 września centrala PKO została skontrolowana przez NIK. Ówczesny prezes PKO a były minister skarbu Ignacy Linde oznajmił, że uznaje jedynie kompetencje nadzoru bankowego z Ministerstwa Skarbu a nie toleruje prawa NIK. Opuścił on budynek PKO na czas kontroli zabraniając swoim podwładnym rozmawiania z kontrolerami. Nastroje uspokoiły się między wrześniem a październikiem. Październik spowodował spowolnienie ucieczek wkładów z dużych banków. Niestety napór na banki mniejsze pozostał ten sam. W następnym miesiącu zanotowano niewielki spadek wkładów bezterminowych a rozpoczął się proces powrotu wkładów terminowych.