Okres transformacji

Okres transformacji Na temat tego czy w Polsce w okresie transformacji wystąpił kryzys bankowy zdania są podzielone. W specjalnych raportach MFW i Banku Światowego stwierdza się, że kryzysu w ogóle nie było albo, że cały region postkomunistyczny przechodził kryzys bankowy, a wszystko zależy od tego co kryje się pod pojęciem kryzys. W Polsce po roku 1989 wiele banków utraciło płynność, wzrastały istotne należności zagrożone a także wystąpiły straty w sektorze bankowym. Został ograniczony dopływ kredytu do gospodarki w wyniku czego konieczna stała się interwencja rządu i banku centralnego. Sam przebieg kryzysu po transformacji był raczej spokojny głównie dzięki działaniom interwencyjnym. Nie mieliśmy w tych czasach do czynienia z paniką wycofywania wkładów bankowych ale należy zwrócić tu uwagę, że nastąpiło to prawdopodobnie dzięki gwarancją skarbu państwa dla banków powstałych przed 1989 rokiem. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Z drugiej strony klienci banków posiadali niewielką wiedzę na temat lokat bankowych i nie mieściło im się w głowach, że bank może upaść. Szukając właściwego słowa na określenie całej sytuacji jaka miała miejsce po 1989 roku w Polskiej gospodarce możemy powiedzieć że zetknęła się ona podobnie jak gospodarki byłego ZSRR i Bułgarii z kryzysem transformacji. Ów kryzys możemy podzielić na trzy fazy: pierwsza z nich miała miejsce w latach 1990-1992 kiedy to mieliśmy do czynienia z kłopotami finansowymi pojedynczych banków, druga przypada na lata 1993-1994 i jest to faza kulminacyjna kryzysu, w tym czasie władze państwowe i bank centralny zaczęły restrukturyzację systemu bankowego, i ostatnia, faza końcowa kryzysu która przypadła na lata 1995-1996.