Olbrzymie inwestycje

Olbrzymie inwestycje Poprzez olbrzymie inwestycje rządu w przemysł zbrojeniowy Niemcy dość szybko podniosły się po kryzysie. Polski rząd nie chciał jednak iść na tego typu eksperymenty, wolał być bardziej ostrożny. Niestety nie poprawiło to sytuacji. Z kryzysem nie mogły poradzić sobie takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone czy Francja więc ciężko było oczekiwać cudów od rządu polskiego. Sytuacja w Polsce po kryzysie nie była dobra a gospodarka zapóźniona w stosunku do groźnych sąsiadów (ZSRR i Niemcy). Przyczyną była ogólnie błędna polityka rządu polegająca na utrzymaniu wysokiego kursu złotego, braku ograniczeń dewizowych i zmniejszeniu obiegu pieniężnego. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Dewaluacja głównych walut światowych doprowadziła do zmniejszenia popytu rynkowego. Od roku 1932 kiedy to Polska osiągnęła najniższy poziom produkcji globalnej, co oczywiście zaznaczał się powolny wzrost w przemyśle budowlanym i w transporcie. Były to niestety, albo i testy niewielkie przyrosty. Liczba ludzi zatrudnionych w górnictwie, hutnictwie oraz robotach publicznych w 1932 roku wyniosła 558 tys. a w 1933 roku wzrosła o 25 tys. a w następnym roku o kolejne 61 tys. osób. Symptomy które zwiastowały poprawę koniunktury na większą skalę pojawiły się w Polsce dopiero w 1935 roku. Wzrosła dochodowość rolnictwa Polskiego na skutek podwyżki cen na artykuły rolne na rynkach światowych. Efekty przynosiły też roboty publiczne oraz rosnąca produkcja budowlana korzystająca z ulg podatkowych doprowadzając do wzrostu popytu na dobra przemysłowe.