Panika pieniądza

Panika pieniądza Panika powoduje zakłócenia w podaży pieniądza, a to przyczynia się do spadku aktywności gospodarczej. Monetaryści byli przeciwni nadmiernej podaży pieniądza w przypadku wystąpienia pseudokryzysów czyli sytuacji w których w wyniku obniżenia cen aktywów a także wzrostu upadłości podmiotów gospodarczych brakuje przesłanek do wystąpienia paniki bankowej oraz spadku podaży pieniądza. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Teoria monetarystów koncentruje się raczej wokół paniki bankowej na podaż pieniądza nie przywiązując zbytnio wagi do innych procesów towarzyszących kryzysom finansowym. Inna teoria rozszerza znacznie pojęcia kryzysu finansowego. Mówi ona, że jest to „sytuacja w której występuje jeden z następujących czynników bądź ich kombinacja: spadek cen aktywów, upadłość dużych instytucji finansowych i niefinansowych, deflacja bądź obniżenie inflacji oraz zaburzenia na rynku walutowym”. W tej teorii pojawia się więcej miejsca dla interwencji państwa. Powinna ona wystąpić ponieważ zjawiska wymienione wyżej negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą. Wyżej wymieniona teoria została dopracowana i dzięki temu został stworzony model kryzysu finansowego z uwzględnieniem ograniczonej interwencji państwa. Został on oparty na trzech kluczowych pojęciach. Należą do nich: asymetria informacji, negatywna selekcja i pokusa nadużycia. Model ten został nazwany modelem triady. Dla tego modelu przyjmuje się, że transakcje zawierane na rynku finansowym przebiegają w warunkach asymetrii informacji.