Płace nominalne

Płace nominalne Spadające płace nominalne były w pewnym sensie równoważone przez spadające koszty utrzymania która była związana z szybkim spadkiem cen artykułów rolnych jednak nie rekompensowało to w pełni zmniejszania się dochodów nominalnych robotników jako grupy społecznej. Przeciętna płaca realna w przemyśle spadła w 1933 roku do poziomu 62% płacy sprzed kryzysu. Bardzo niewielu robotników było w stanie utrzymać konsumpcję na poziomie przed kryzysowym. W podobnym tempie pogorszyła się sytuacja rzemieślników i osób zajmujących się drobnym handlem. Ilościowe obroty warsztatów rzemieślniczych w latach kryzysu spadły o 35% a ceny nawet o 60%. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Urzędnicy oraz robotnicy którzy utracili pracę szczęścia próbowali w handlu lub rzemiośle. Zaczęła zatem wzrastać liczba drobnych zakładów rzemieślniczych a także rozwijał się indywidualny handel domokrążny. Zarobki wśród pracowników handlu i rzemieślników były niewiele lepsze dochodów niektórych bezrobotnych. Liczba osób zatrudnionych w dwóch wyżej wymienionych działach gospodarki wynosiła 1,5 mln i przekroczyła liczbę robotników zatrudnionych w całym wielkim i średnim przemyśle polskim. Zmniejszona produkcja pogorszyła sytuację finansową wielu przedsiębiorców. Żeby zneutralizować skutki kryzysu dochodzili oni coraz częściej do porozumień, które miały na celu ustalenie rozmiarów wytwórczości i poziomu cen. Miały by one pomimo spadku poziomu produkcji uratować część dochodów. Nastąpił duży wzrost liczby karteli i syndykatów.