Wpisy oznaczone tagiem pomocPomoc bankowa

Pomoc bankowa Pomoc otrzymywały głównie banki małe więc nie było tu mowy o regule „za duży by upaść”. Zresztą sam upadek tak małych banków nie zaszkodziły sektorowi bankowemu w ujęciu czysto ekonomicznym. Bardziej chodziło tutaj o podtrzymanie zaufania do całego sektora bankowego który tworzą nawet małe banki. Inna sprawa, że restrykcyjne traktowanie banków które miały kłopoty finansowe na początku transformacji mogło doprowadzić do zniechęcenia innych banków do podejmowania ryzykownych działań. Nowe banki w większym stopniu niż stare zwiększały swoją bazę depozytową. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Na początku swojej działalności banki oferowały bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Oznaczało to podejmowanie ryzyka zarówno przez banki jak i przez ich klientów. Nowe banki nie dysponowały systemem gwarantowania depozytów co zwiększało już wcześniej wspomniane ryzyko i sytuowało je gorzej w porównaniu z konkurencją. W czasie kryzysu ani rynek giełdowy ani inwestorzy nie byli w stanie zweryfikować tezy o dyscyplinującej funkcji rynku. Podsumowując rozdział poświęcony kryzysowi w Polsce po transformacji. Należy zauważyć, że kryzys został wywołany niejako przez samą transformację. W zasadzie transformacja stała się jego głównym powodem. Rynki krajów byłego RWPG załamały się a liczne przedsiębiorstwa przeżywały kłopoty finansowe co przekładało się na kłopoty kredytujących je banków. Innym czynnikiem równie ważnym była patologia która dotknęła część sektora prywatnego. Kłopoty banków ujawniły się dopiero po pewnym czasie w porównaniu z sytuacją panującą w otoczeniu gospodarczym. Nie zawsze po prostu skala zagrożenia portfela kredytowego była oceniana w sposób właściwy.