Wpisy oznaczone tagiem prywatyzacjaPrywatyzacja przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw Wejście w życie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stworzyło formalno – prawne podstawy dla przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, bowiem samo pojęcie prywatyzacji polegało na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa ,powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, oraz na udostępnieniu osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Wśród celów prywatyzacji można wymienić przede wszystkim przyspieszenie oraz rozszerzenie procesów zmian własnościowych, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów ich przeprowadzenia. W tej kwestii należałoby również wymienić uczestnictwo obywateli rozumianą jako istotę obowiązującą włączenia do prywatyzacji jak największej części społeczeństwa w tym w szczególności obywateli nie posiadających wystarczająco dużych środków finansowych, czy nawet znaczne zwiększenie efektywności polskich przedsiębiorstw i ich zdolności do dostosowania się do wymogów gospodarki rynkowej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa to zmienia się jedynie forma prawna podmiotu gospodarczego, dlatego, że rodzaj własności jako państwowej pozostaje bez zmiany, a przekształcenie własnościowe będzie dopiero skutkiem udostępnienia, a następnie nabycia akcji lub udziałów w spółce przez osoby fizyczne i prawne inne niż Skarb Państwa.