Wpisy oznaczone tagiem restrykcyjnaPolityka restrykcyjna

Polityka restrykcyjna Pojawiła się polityka restrykcyjna która objawiała się poprzez dążenie do ograniczenia akcji kredytowej banków poprzez zastosowanie dwóch rodzajów instrumentów: nakazowych i rynkowych. Kiedy gospodarka centralnie planowana znalazła się w nowej rzeczywistości a jej odcięcie od dotacji państwowych wywołało spore zamieszanie w przedsiębiorstwach państwowych najmniej przygotowanych na ten moment. Przełożyło się to na powstanie złych kredytów. Banki nie potrafiły właściwie ocenić swoich należności co pokazały późniejsze lata. W złej sytuacji znalazły się banki obsługujące sektor rolniczy ponieważ cała branża rolnicza przeżywała kłopoty przeniesione jeszcze z poprzedniej dekady. Część przedsiębiorstw nie mogła spłacać zadłużenia kredytowego ponieważ wysokie nominalne stopy procentowe spowodowały, iż przedsiębiorstwa te nie przynosiły zysków. Sytuacja ta dotyczyła zarówno przedsiębiorstw państwowych jak i prywatnych. Boom jaki nastąpił w sektorze prywatnym oprócz korzyści przyniósł też nie małe straty przyczyniając się do powstawania zjawisk patologicznych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Banki które udzielały takim przedsiębiorstwom kredyty ponosiły straty. Były one spowodowane mentalnością poprzedniego systemu i objawiały się nieuczciwością pracowników i kierownictwa banku. Kryzys bankowy a w zasadzie jego początek datowany jest na rok 1990. Fazę główną osiągnął on w latach 1993 – 1994 w czasach gdy sektor bankowy przynosił straty. Dane te znamy po ujawnieniu kryzysu. Do 1993 roku znajdował się on w tak zwanej fazie „śpiącej”. Rok 1992 przyniósł ożywienie gospodarki i ujawnianie się kryzysu gdy koniunktura w gospodarce się poprawiła. Same problemy banków wiązały się z odziedziczonym po gospodarce centralnie planowanej portfelem kredytowym. Dzięki nowej ustawie Prawo bankowe oraz ustawie o NBP z 31 stycznia 1989 roku banki w Polsce rozpoczęły przechodzenie do gospodarki rynkowej.