Roboty publiczne

Roboty publiczne Dnia 28 marca 1933 roku w wyniku realizacji przez rząd wyżej wymienionych postulatów doprowadzono do uchwalenia przez Sejm ustawy kartelowej. Regulowała ona porozumienia monopolistyczne a także określała sankcje z możliwością rozwiązania kartelu włącznie. Spowodowało to obniżkę cen oraz rozwiązanie kartelu karbidowego i cementowego. Niewielkie efekty przyniosła natomiast polityka oddłużeniowa na wsi oraz interwencyjny skup zboża. Okazały się ona za małe by poprawić sytuację. Bezrobotni stanowili osobną grupę do której skierowane były środki interwencji państwa. Niestety ze względu na duży deficyt nie osiągnęła ona wystarczających rozmiarów. Powołany został w 1933 roku Fundusz Pracy. Jego celem było gromadzenie i późniejszy podział środków które były przeznaczone na zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych. Jego dochód stanowił 1% podatek którym były obłożone dochody pracy najemnej, diet senatorów i posłów oraz dochody zawodów wolnych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Fundusz Pracy przez swoją działalność zwiększył zatrudnienie przy robotach publicznych. Liczba ta wynosiła 32,5 tys. osób w 1930 roku a w 1935 przekroczyła 79,3 tys. osób. Stanowiła to 10% wszystkich ówczesnych bezrobotnych. Na roboty publiczne przez Fundusz Pracy przeznaczone zostało 80 mln zł. Do innych zabiegów państwa mających za zadanie poprawy sytuacji związanej z kryzysem zaliczyć możemy rozwój kredytów udzielanych przez banki państwowe i specjalne organy do tego powołane. Z takich bardziej znanych możemy wymienić Fundusz Pomocy Instytucją Kredytowym czy Państwowy Fundusz Gospodarczy. Duże znaczenie miało przejmowanie udziałów w zakładach produkcyjnych przez państwo.