Rynki finansowe

Rynki finansowe Rynki finansowe są stabilne a inwestorzy zawierają na nich transakcje po takich cenach których wartości oparte są o podstawy fundamentalne. Niestety nie istnieje łatwa do określenia miara, która pokazywała by czy dany system bankowy traci bezpieczeństwo czy nie. Możemy jedynie określić poziom wypłacalności systemu bankowego. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Na wypłacalność całego systemu bankowego wpływa wypłacalność poszczególnych banków wchodzących w jego skład. Warto więc zauważyć, że niewypłacalność jednego z nich który jest dość dużym bankiem może znacznie zmniejszyć wypłacalność całego systemu. Jest też taka możliwość, że wiele małych banków utraci wypłacalność co również znacząco wpłynie na osłabienie całego sektora. Kryzys bankowy może również wywołać run na banki. Jednak w znacznej większości krajów istnieje gwarancja depozytów przez państwo. Kryzys finansowy możemy podzielić na kryzys bankowy, walutowy, zadłużenia a także kryzys papierów wartościowych. Wymienione rodzaje kryzysów mogą występować razem bądź osobno. Warto też zauważyć, iż kryzys bankowy może mieć zasięg lokalny, regionalny bądź globalny. Do kryzysu o zasięgu globalnym prawdopodobnie można zaliczyć kryzys bankowy lat 30. a także obecny kryzys który rozpoczął się na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych a potem przeniósł na rynek papierów wartościowych. Monetaryści do których zaliczamy M. Friedmana a Artura Schwartza kryzys finansowy wiążą z paniką.