Wpisy oznaczone tagiem selekcjaNegatywna selekcja

Negatywna selekcja Negatywna selekcja wiąże się z tym, iż strona która lokuje środki, może to być na przykład bank ma do wyboru dwie możliwości. Albo angażuje się w inwestycje z możliwością poniesienia strat wynikających z niedoboru informacji albo rezygnuje z przystąpienia do inwestycji. Oznacza to, że lokujący środki w tym wypadku bank będzie oczekiwał premii za poniesione ryzyko. W takiej sytuacji podmioty o dobrej kondycji zostają niejako zniechęcone do pozyskania środków. Skorzystać na tym mogą podmioty które charakteryzować się będą podwyższonym ryzykiem i dla których żądana premia za ryzyko jest atrakcyjna. Wysokie stopy procentowe zwiększają ryzyko wystąpienia negatywnej selekcji. Moral hazard występuje po przyznaniu środków finansowych. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Strona która jest pożyczkobiorcą może zaangażować się w przedsięwzięcie które będzie uważane za niepożądane z punktu widzenia pożyczkodawcy. Zwiększa ono możliwość wystąpienia kłopotów finansowych. Taka sytuacja jest możliwa ponieważ pożyczkodawca nie ma pełnej informacji o pożyczkobiorcy. W tym wypadku jeżeli inwestycja zakończy się sukcesem pożyczkodawca odzyska zaangażowane środki. W przeciwnym razie poniesie stratę. Między obiema stronami istnieje konflikt interesów. Uważa się, że mógłby on zostać rozwiązany poprzez wniesienie zabezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy. Model triady tłumaczy kryzysy finansowe skalą negatywnej selekcji i moral hazard. Można wymienić pięć czynników które wzmagają dwa wymienione wyżej zjawiska: wzrost stóp procentowych, spadek cen na rynku akcji, wzrost niepewności, panika bankowa i nieprzewidywane obniżenie ogólnego poziomu cen. Przedstawione czynniki sprawiają, że do gospodarki trafia mniej środków na inwestycje co przekłada się na obniżenie aktywności gospodarczej.