Wpisy oznaczone tagiem słowoRasizm

Rasizm Definiując słowo „rasizm” możemy zauważyć, że wywodzi się od włoskiego słowa „razzismo”, od również włoskiego słowa „razza”, albo francuskiego słowa „race”, a w języku polskim – rasa. Wartym uwagi jest, że pojawiła się w XIX stuleciu na oznaczenie ideologii, doktryn, programów i ruchów wykorzystujących wyniki badań rasowo-antropologicznych dla celów politycznych. Ideologia rasizmu to przekonanie, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe, czy nawet intelektualne, a rasizm nigdy nie był ideologią jednolitą, zmieniał się oraz ewoluował, nie istnieje literaturowy wzór rasizmu – jego istotę można badać wyłącznie poprzez historię. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Na ogólne pojęcie rasizmu wiktoriańskiego w sensie ideologii, jak i doktryny składają się trzy tezy – jako pierwszą możemy wymienić tezę o istnieniu ras wyższych, które są obdarzone wybitnymi zdolnościami kulturotwórczymi, a co za tym idzie z tego powodu przez sama naturę powołanych do roli władczej, po drugie teza o wrodzonych różnicach fizycznych i psychicznych miedzy rasami ludzkimi pozwalających mówić o rasach wyższych i rasach niższych, mających bezpośredni wpływ na poziom ich życia społecznego i politycznego. Należy zwrócić uwagę, że rasy wyższe w przeciwieństwie do niższych ras mogą utworzyć wyższą jakość kultury i cywilizacji, a po trzecie teza o szkodliwości krzyżowania się ras, w interesie rozwoju i cywilizacji leży utrzymywanie czystości krwi ras wyższych, ponieważ rasizm usiłuje wyjaśnić zróżnicowanie kulturowe i cywilizacyjne ludzkości jej zróżnicowaniem rasowym.