Spadek cen

Spadek cen Nastąpił spadek cen sprzedawanych przez chłopów i jednocześnie nastąpił wzrost cen towarów przez nich kupowanych. Oznaczało to, że w czasie kryzysu chłopi musieli sprzedać znacznie więcej swych produktów niż przed kryzysem. Dla przykładu w latach 1927/28 pług kosztował ok. 1q żyta a w latach 1934/35 jego wartość podskoczyła do 2,6 q żyta. Nastąpił wzrost pośrednictwa handlowego. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Wstrzymano akcję parcelacyjną w ramach reformy rolnej. Wieś polska została pogrążona w nieznaną od czasu wojny nędzę. Gospodarstwa ziemskie odczuwały spadek cen w większym stopniu. Poziom spożycia wśród ziemiaństwa pozostawał dość wysoki mimo koniecznych ograniczeń. W gospodarstwach chłopskich konsumpcja spadła w przeliczeniu na 1 osobę rocznie z 381 zł w latach 1928/29 do 132,5 zł w latach 1934/35. Ograniczona konsumpcja własna wykreśliła z jadłospisu wsi mięso, tłuszcze, jaja, oraz cukier. Brak był środków na odzież, opał, obuwie, oświetlenie a zapałki kupowano na sztuki. Sól stała się tak cenna, że ziemniaki gotowano kilka razy w tej samej wodzie. Część ludności Polski „B” głodowała. Zła sytuacja na wsi musiała w niedalekim czasie doprowadzić do zmniejszenia popytu na artykuły przemysłowe. Kryzys w przemyśle oznaczał przede wszystkim spadek produkcji. Jeśli ogólna wytwórczość w Polsce w roku 1929 wynosiła 100 to w 1932 roku spadła ona do 63% a rok później do 69% stając się jednym z najniższych wskaźników produkcji przemysłowej na świecie. Produkcja energii elektrycznej spadła tylko nieznacznie. Większy spadek zanotowała branża włókiennicza – ok. 40%, wydobycie węgla kamiennego – ok. 30%, produkcja stali – ok. 60% i cynku – ok. 50%. Ograniczona produkcja doprowadziła do spadku spożycia bardzo widocznego we wschodniej części Polski. Zwiększająca się ilość zapasów i ograniczone rynki zbytu doprowadziły do zmniejszenia się dochodowości przedsiębiorstw przemysłowych.