Wpisy oznaczone tagiem systemZmiany systemowe w gospodarce

Zmiany systemowe w gospodarce Zmiany systemowe w polskiej gospodarce oraz jej bardzo głęboka restrukturyzacja miały znaczący wpływ na zmiany tradycjonalnego podchodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie rynkowej gospodarki, miało przede wszystkim swoje odbicie oczywiście w bankowości. Bardzo gruntowna reorganizacja bankowych systemów w Polsce spowodowała ogromny rozwój aparatu bankowego. Przede wszystkim zostały zmienione prawne regulacje, mające na celu zależności pomiędzy bankami oraz gospodarczymi jednostkami. Zlikwidowano oczywiście monopol poniektórych banków, który gwarantował im na prowadzenie poszczególnych operacji wyłączność. To niezwykła rozrywka, ale jaki wpływ ma czas wolny? Ogrom usług, które świadczone są przez banki oraz bogate zróżnicowanie warunków, które zostają oferowane znacząco się poszerzyły. Klienci uzyskali przede wszystkim prawo wyboru jak i mogli korzystać równolegle z usług wielu banków. Tak, więc spośród znaczącej ilości zadań bankowych, kredytowanie jest najważniejszą i najtrudniejsza działalnością. Działalność kredytowa niesie ze sobą przeważnie ryzyko, które jest oczywiście nie do uniknięcia, jeżeli w momencie podejmowania decyzji przez bank nie dysponuje on pełną, wiarygodną i przede wszystkim pewną informacją. Nie zawsze również można trafnie przewidzieć dalszy rozwój różnych wydarzeń. Niestety nie da się wykluczyć błędów w informacji czy ich interpretacji. Bardzo istotnym elementem ryzyka bankowego to niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego, przy bardzo złej koniunkturze ryzyko kredytowe bardzo wzrasta. Działalność kredytowa musi być kontrolowana, pod kątem dokładnej analizy ryzyka bankowego jak i stworzenia odpowiedniego systemu jego monitorowania.