Wpisy oznaczone tagiem teorieTeorie banków

Teorie banków Pogłoski o złej kondycji banku powodowały kolejki osób chcących sprzedać banknoty. Chciałbym tu przedstawić przykład Stanów Zjednoczonych. Średnia roczna liczba upadłości banków w latach 1865-1920 wynosiła 64. Natomiast w latach 20. liczba upadłości wzrosła aż do 588 banków rocznie. W okresie Wielkiego Kryzysy liczba ta wyniosła rekordowe 2300 banków rocznie. Nawet w najspokojniejszym momencie liczba upadłych banków wydaje się być bardzo wysoka. Warto jednak zauważyć, że przed Wielkim Kryzysem odsetek upadłych banków stanowił jedynie 1% ich ogółu. Upadki banków poprzedzone były zazwyczaj innymi wydarzeniami. Tak na przykład w latach 1870-1919 nastąpiło 6 przypadków załamania się produkcji przemysłowej a także 6 przypadków załamań na rynku akcji. Po takich właśnie wydarzeniach zwiększała się liczba upadających banków. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Stąd można zauważyć związek między zjawiskami gospodarczymi a upadłością banków. Niewiele pozostało dokumentów z tamtego okresu, ale najprawdopodobniej były to pierwsze kryzysy bankowe wywołane runem na banki w wyniku czego zmniejszyła się liczba depozytów w systemie bankowym. W 1907 roku w Stanach Zjednoczonych miała miejsce panika bankowa. Spowodowała ona powołanie przez władze amerykańskie w 1913 roku Systemu Rezerwy Federalnej, który to pełnił funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Niestety nie spełnił on swojej roli w okresie Wielkiego Kryzysu. Do dzisiejszego dnia Wielki Kryzys stanowi przedmiot analiz. Ekonomiści z całego świata szukają przyczyn jego pojawienia. Szczególnie mocno przez kryzys dotknięta została gospodarka Stanów Zjednoczonych. W tym właśnie kraju w 1930 roku upadło 1350 banków czyli dwa razy więcej niż w roku 1929. W 1933 roku liczba ta wyniosła 4000. Oznacza to, że w latach 1930-1933 upadło aż 9000 banków, czyli 38% wszystkich banków które posiadały 17% depozytów. Aby pomóc bankom wyjść z kryzysu i przywrócić do nich zaufanie podjęto wiele działań mających za zadanie udzielenie bankom pomocy finansowej.