Ujemny wynik finansowy

Ujemny wynik finansowy Pod koniec 1993 roku został wykazany ujemny skumulowany wynik finansowy czyli taki który obejmował straty wykazywane w następnych latach, straty w trakcie zatwierdzania, straty bieżące i te z lat ubiegłych. Największe straty zostały wykazane w 1994 roku. Współczynnik adekwatności wypłacalności na poziomie 8% pod koniec 1992 roku nie spełniała ponad jedna czwarta banków. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Warto wspomnieć, że banki miały to uczynić do pierwszego stycznia 1993 roku. Sytuacja pogorszyła się nieco w pierwszej połowie 1993 roku jednak druga połowa przyniosła nieznaczną poprawę. Dane dostępne do końca marca 1993 roku nie pozwalają na ocenę wcześniejszych okresów działalności banków. Ścisły kryzys przypadł na lata 1993-1994. Możemy podzielić banki komercyjne na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczymy banki stare. Znajdują się tutaj banki utworzone przed 1989 rokiem. W grupie drugiej natomiast znajdują się banki które zostały utworzone na mocy nowej ustawy. Wśród starych banków znajdziemy takie jak PKO BP, Pekao S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej który został w 1994 roku przekształcony w spółkę akcyjną oraz Dziewiątkę wydzieloną ze struktur NBP. Dużym problemem dla ówczesnego sektora bankowego były złe kredyty. Wartość należności zagrożonych stanowiła 1/3 portfela zbudowanego z należności od podmiotów niefinansowych pod koniec pierwszego kwartału 1993 roku. W trochę lepszej sytuacji znalazły się banki nowe. Trzeba zaznaczyć, że banki które prowadziły swoją działalność przed 1989 rokiem były obciążone w dużym stopniu przez należności od przedsiębiorstw państwowych. Nowe banki poprzez brak takiego obciążenia pogorszyły jakość swojego portfela kredytowego. Znaczna cześć należności zagrożonych pochodziła z początku transformacji a także z okresu gospodarki centralnie planowanej. Inna sprawa to banki spółdzielcze. Udział należności zagrożonych w tej grupie banków był niższy niż średnio w sektorze.