Wpisy oznaczone tagiem wekselOprocentowanie bankowe

Oprocentowanie bankowe Oprocentowanie było preferencyjne i zostało ustalone przez BFG na poziomie 1/3 stopy redyskonta weksli dla banków komercyjnych a także 0,8 tej stawki dla banków spółdzielczych. Banki były mobilizowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do szukania nowych źródeł finansowania oraz były przez niego wspierane procesy konsolidacji i restrukturyzacji banków. Inaczej sprawa wygląda w przypadku restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej i BGŻ. Dzięki ustawie o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ zostały stworzone ramy prawne dla programu sanacyjnego który był wsparty środkami budżetu państwa a który obejmował cały sektor bankowości spółdzielczej. Dzięki tej ustawie wsparcie finansowe dostał oprócz banków spółdzielczych także BGŻ. Stało się tak nawet pomimo faktu że otrzymał on wcześniej obligacje restrukturyzacyjne. Środki przeznaczone na restrukturyzację bankowości zostały uruchomione po raz pierwszy w 1994 roku. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Wtedy to BGŻ otrzymał obligacje o wartości 1530 mln zł. 1/5 tej kwoty była przeznaczona na restrukturyzację wierzytelności banków spółdzielczych które były zrzeszona w bankach regionalnych. Zostały one przeznaczone także na zwiększenie kapitału rezerwowego banków regionalnych. Kłopoty banku BGŻ się pogłębiły i potrzebował on kolejnego dofinansowania w 1996 roku. W tym samym roku zostały przekazane BGŻ S.A. obligacje restrukturyzacyjne w kwocie 700 mln zł na zwiększenie funduszy własnych oraz restrukturyzację zadłużenia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nie wszystkie banki miały możliwość skorzystania z obligacji restrukturyzacyjnych. Te które mogły musiały zgłosić akces do ustawowo określonej struktury trójszczeblowej. Data 31 grudnia 1994 roku została ustanowiona jako graniczna dla tworzenia struktury trójszczeblowej. Nie została ona jednak dotrzymana ze względu na trwające negocjacje z istniejącymi bankami zrzeszającymi a nawet została istotnie przekroczona.