Wpisy oznaczone tagiem złotoKonieczność transferu

Konieczność transferu Zaistniała konieczność transferu walut i złota poza granice kraju oraz pojawiło się niebezpieczeństwo załamania złotego. Poprzez znaczne ograniczenie odpływu należności obcych z kraju, dewaluację złotego lub zmniejszenie obiegu złotówkowego rząd polski chciał zachować obecne pokrycie pieniądza w złocie. Istniała opinie, że regularne spłacanie zobowiązań wobec zagranicy odbuduje zaufanie kapitału zagranicznego do polskiej gospodarki i zachęci do inwestycji w Polsce po ustaniu kryzysu. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Zdecydowano się na zmniejszenie obiegu złotego – spadł on z 1600 mln zł w 1929 roku do 1325 mln zł w 1932 roku. Gdy zahamowany został niezmieniony kurs złotego zmniejszony został popyt efektywny na rynku krajowym. Poważne oszczędności budżetowe wymusiły politykę rządu zwaną deflacją. Podczas kryzysu wpływy podatkowe znacznie zmalały i powstał deficyt budżetowy który w latach 1931/1932 osiągnął 206 mln z w latach 1933/1934 osiągnął 337 mln zł. W początkowej fazie kryzysu gospodarczego w Polsce rząd praktycznie nie interweniował. Podobna sytuacja miała miejsce w innych krajach. W 1932 roku głosy klubu chadecji, SL i PPS-u zdopingowały rząd do zaproponowania obniżki cen produktów przemysłowych i przywrócenie proporcji cenowych na rynku. Akcja niestety nie przyniosła żadnych efektów ponieważ opierała się jedynie na dobrej woli producentów a ci nie chcieli płacić za politykę rządu. Plan walki z kryzysem został nakreślony 28 października 1932 roku przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.